Používané terapie

Fyzioterapie je komplexní obor zahrnující mnoho možností léčby – fyzioterapeut volí vždy na základě diagnózy, individuální charakteristiky pacienta a podle svých odborných vědomostí a zkušeností. Proto klademe důraz na vysokou odbornost našich terapeutů, jejich soustavné vzdělávání a sledování nejnovějších trendů ve fyzioterapii.

Při vaší léčbě používáme široké spektrum „tradičních“ terapeutických postupů zaměřených na manuální a mobilizační techniky, aktivaci hlubokého stabilizačního systému páteře, řešení správného držení těla, korekce sedu a optimální úpravu vašeho pracovního prostředí. Jedná se například o techniky měkkých tkání, DNS dle prof. Koláře, Spiraldynamik, proprioceptivní neuromuskulární facilitace a další.

Specializujeme se ale i na terapeutické postupy v ČR zatím méně známé.

Fascial Distortion Model – FDM

Jedná se o „nový“ terapeutický model, který vznikl v 90. letech a zakladatelem je Dr. Stephen Typaldos. FDM umožňuje rychle a účelně řešit mnoho problémů pohybového aparátu a to včetně těch, které se dlouhodobě aplikováním „tradičních“ terapeutických postupů vyřešit nepodařilo. Výborné terapeutické výsledky dosahujeme při řešení akutní a chronické bolesti, úrazů měkkých tkání nebo poškození a omezení motorické funkce pohybového aparátu. FDM se způsobem diagnostiky a následné terapie naprosto odlišuje od terapeutických postupů, které řada z vás zná z ordinací lékařů a fyzioterapeutů. Pro označení diagnózy nepoužívá klasickou terminologii, kterou asi znáte (VAS, CC/CB syndrom, epikondylitida apod.), ale název fasciální distorze, která způsobuje vaše obtíže.

Ke stanovení vaší diagnózy FDM nevyužívá spektrum diagnostických přístrojů, metod a postupů tak, jak jste zvyklí při „tradičních“ terapeutických metodách.

FDM má svůj specifický a individuální proces diagnostiky, pro který jsou nejdůležitější tři oblasti. Zvláštní důraz je kladen na řeč těla, kterou pacient používá během popisu jeho bolesti.

Významnou roli hraje také druh bolesti a porucha funkce daného segmentu těla. Pokud umí terapeut správně interpretovat intuitivní gesta pacienta, může přesně určit konkrétní typ fasciální distorze a zvolit nejvhodnější postup pro terapii. Pro kompletní FDM diagnostiku je dále nezbytná celková anamnéza pacienta včetně znalosti mechanismu vzniku potíží a série specifických pohybových testů.

Pacient je tedy pro terapii využívající FDM nejdůležitější prvek pro diagnostiku potíží a poškození pohybového aparátu. Jedině on žije se svým tělem 24/7 a jedině on je schopen popsat jaký druh bolesti ho trápí, v jakém místě, s jakou intenzitou, na co bolest reaguje nebo nereaguje, jestli jsou potíže horší po ránu, přes den nebo večer.

 

Metoda Kinesio Taping®

Metoda Kinesio Taping® je terapeutická metoda, která dává možnost ovlivňovat funkci a stav pohybového aparátu zvnějšku přes pokožku – tedy bez nutnosti invazivních zákroků a bez farmakologických přípravků. Velmi zjednodušeně se jedná o soubor několika technik (způsobů) aplikace pružného kinesiotejpu, které se od sebe liší tvarem a napětím aplikovaného kinesiotejpu, vlastnostmi použitého kinesiotejpu a především terapeutickým účinkem na organismus. O volbě techniky aplikace a typu tejpu rozhoduje terapeut na základě diagnózy a potřeb konkrétního pacienta.

Autorem KTM je dosud žijící vědec japonského původu Dr. Kenzo Kase. Původně hledal možnost prodloužit efekt terapie do období mezi návštěvami u terapeuta tak, aby pacient neměl pohybová omezení, ale naopak aby došlo k nastartování autoreparačních schopností organismu. Pro splnění své vize potřeboval pružný materiál specifických vlastností – takový ale v té době neexistoval a tehdejší výrobci mu ho neuměli vyrobit. Proto se začal zabývat i vývojem nového materiálu, který by splňoval jeho požadavky. Podařilo se mu vyvinout pružnou bavlněnou textilii, která se svými vlastnostmi velmi podobá lidské kůži. Dr. Kase je tedy nejenom autor metody Kinesio Taping®, ale i vynálezce pružných tejpů specifických vlastností, které nesou jeho značku Kinesio® (proklik na www.kinesio-czech.cz). Vlastnosti těchto tejpů jsou rozhodující pro volbu typu aplikace a použitého napětí. Toto je zásadní pro dosažení terapeutických efektů metody. Jsou tedy nenahraditelnou součástí metody a jejich záměna za některou z mnoha napodobenin vede ke snížení terapeutického efektu KTM.

Ze začátku byla metoda používána jako podpůrná terapie pohybového aparátu se zaměřením především na svaly a klouby. Dr. Kase se svým týmem odborníků ale také stále pokračují ve výzkumu metody. V posledních letech se zaměřují na výzkum terapeutických účinků metody na kůži. V současnosti je Kinesio Taping® ucelená  standardizovaná terapeutická metoda s vlastními diagnostickými testy, která se ve světě stává metodou lege artis ve stále větším počtu států.

Pacientům v ČR nabízí kinesiotaping jako jednu z používaných terapií mnoho zdravotnických zařízení. Celou a aktuální podobu metody ale často neznají a bohužel někteří ani neví, že existuje.

Pacient si většinou kinesiotaping platí sám. Proto by se měl zajímat o to, co jeho terapeut umí a co mu za peníze dává. Poznat kvalitu terapeuta je pro pacienta téměř nemožné.

Nejjednodušší je podívat se na značku kinesiotejpů, které terapeut má. Skutečnou klinicky testovanou součástí metody Kinesio Taping® jsou pouze originální kinesiotejpy značky Kinesio®, které ve své manufaktuře v USA vyrábí přímo autor metody a jeho tým.

Kinesiotejpy značky Kinesio® nyní existují ve čtyřech typech, které se liší v základních vlastnostech, jsou určeny pro odlišné způsoby aplikace. Pružné tejpy jiných značek jsou různě kvalitní napodobeniny základního typu kinesiotejpu s označením Classic a vyrábí se převážně v asijských státech.

Pokud bude v případě vaší terapie vhodné použít také metodu Kinesio Taping®, u nás vám ji může aplikovat i fyzioterapeut terapeut na území ČR nejpovolanější – je totiž členem pracovního týmu autora metody. Samozřejmostí je to, že nepoužíváme žádné napodobeniny originálních kinesiotejpů.

Metoda KAATSU

KAATSU je metoda, kterou vymyslel v Japonsku před více jak 50ti lety Dr. Yoshiaki Sato. Název metody se skládá ze dvou slov (KA – dodatečný, ATSU – tlak) což můžeme přeložit jako „dodatečný tlak“. Počátky KAATSU jsou až v roce 1966 kdy Dr. Sato během budhistického obřadu zaznamenal, že po dlouhém klečení byla jeho lýtka doslova napumpovaná krví což mu dělalo problém postavit se. Dr. Sato se již v té době věnoval na vrcholové úrovni kulturistice – tento pocit tedy znal ze cvičení s těžkými vahami. Zde se tedy zrodila myšlenka, že tento pocit souvisí s ovlivněním přítoku a odtoku krve v končetinách.

KAATSU je velmi zjednodušeně metoda, která za pomoci speciálního zařízení a manžet ovlivňuje průtok krve v končetinách. Při používání KAATSU v praxi nepracujeme primárně s externí zátěží, ale využíváme tlaku. Tento tlak je vytvořen díky aplikaci speciálních KAATSU Air Bands na proximální část horních nebo dolních končetin. Povrchový tlak se nastavuje pomocí řídící jednotky KAATSU. Metoda KAATSU není okluzní trénink! Nejedná se tedy o techniky využívající ischemických podmínek. KAATSU nevyvolává ischemii, ale podporuje „pooling krve“ (hromadění) v kapilárách končetin. Díky tomuto dochází ke zvýšené produkci specifických hormonů. KAATSU nejenže podporuje pooling krve, ale má vliv i na tzv. „pumpu“ kterou mohou znát lidé, kteří cvičí s vlastní vahou těla nebo ve fitness.

Tím se zvyšuje pružnost svalu, zlepšuje se cirkulace krve a efektivnost krevního oběhu. Střídáním kontrakce a dekontrakce svalu KAATSU přístrojem se dostavuje únava podobná únavě po klasickém silovém tréninku. Svaly tedy pracují mnohem efektivněji a dochází k růstu jejich síly a objemu v kratším čase a bez zatěžování kloubů, šlach, vazů. Hlavní benefit použití KAATSU proti „klasickému“ tréninku/rehabilitačnímu cvičení je tedy v možnosti používat jednoduché cviky bez zátěže, není nutné provádět cviky v plném rozsahu pohybu, je možné respektovat limity pacienta, bolest nebo diskomfort a dosáhnout při tom stejných výsledků. Velmi důležitá je i časová nenáročnost, protože jednotka cvičení s KAATSU se vejde do 30 minut..

Jak vypadá KAATSU?

KAATSU se skládá z 2 párů speciálních manžet (Air Bands), které je možno kontrolovaně naplit vzduchem. Air Bands se rozlišují dle svého využití – pro horní/dolní končetiny a také dle velikosti (S, M, L, XL). Air Bands obsahují tlakové senzory, které jsou schopné poskytovat řídící jednotce zpětnou vazbu v návaznosti na práci svalu. Podle přednastaveného programu a nebo dle hodnoty SKU (Standard KAATSU Units) kontroluje řídící jednotka fyziologické funkce v končetinách, upravuje používaný tlak v manžetách a aplikuje střídání komprese (30 vteřin) a dekomprese (5 vteřin). Právě díky tlakovým senzorům v manžetách a jejich propojení s řídící jednotkou je zajištěna bezpečnost při omezování průtoku krve tak, aby nemohlo dojít k úplné restrikci (okluzi). Pacient současně provádí jednoduché cviky s vlastní vahou těla nebo s minimální zátěží. Výběr cviků, střídání komprese a dekomprese v cyklech, doba cvičení i celková délka používání KAATSU v rámci terapie je individuální a vše stanovuje terapeut vám na míru.

Pro koho je KAATSU vhodné a kdo ho již používá?

Ve sportovním prostředí to jsou především profesionální sportovci NHL, NBA, mistři světa i

olympijští vítězové v různých sportech nebo špičkoví kulturisté. Ve zdravotnictví je KAATSU vhodné pro rychlý návrat do původní kondice po zranění, pro lidi s omezenou hybností, interními problémy nebo v seniorském věku, kteří proto nemohou cvičit nebo na cvičení nemají dostatek času. KAATSU se již nyní řadí mezi metody, které budou v budoucnu hrát čím dál tím větší roli zejména u stárnoucí populace a v prevenci vzniku mnoha civilizačních onemocnění.

KAATSU má za sebou velmi silný vědecký základ. Klinické studie probíhají několik desítek let jak v Japonsku (mnoho z nich je pouze v japonštině), tak i poslední desetiletí po celém světě a jsou dostupné v anglickém jazyce.

 

Movement Assessment Tool – M.A.T.

Jedná se o koncept, který umožňuje testování pohybu v různých částech lidského těla a objektivní vyhodnocení výsledků testů.

Tento nový a unikátní koncept je zatím v odborných kruzích v ČR téměř neznámý. V medicíně běžně používané “tradičních“ testy se provádí v situacích, které nejsou vždy dostatečně vypovídající. Jako příklad lze uvést měření rozsahu pohybu (pasivního i aktivního) v hlezenním kloubu kdy pacient leží na lehátku. V situaci, kdy je pacient schopen aktivního stoje, jsou takto naměřené hodnoty velmi často odlišné od reality v stoji/chůzi a nedochází k funkčnímu zatížení testované části těla. Nejedná o situaci, kterou ve svém reálném životě pacient vykonává. U většiny „tradičních“ testů také chybí jasná hodnotící škála a spoléhají se na subjektivní hodnocení terapeuta.

M.A.T. nedostatky nemá. Funkce a rozsah pohybu konkrétního segmentu pohybového aparátu se testuje při provádění běžných pohybů, výsledky testů jsou zaznamenávány graficky a vyhodnocovány objektivně a vždy stejně. Při testování jsou zaznamenávána reprodukovatelná a kvantifikovatelná data, která umožňují sestavit specifické terapeutické, rehabilitační a cvičební programy zaměřené na rozvoj pohybového aparátu konkrétního pacienta. Toto vše pomáhá k tvorbě bezpečných a zároveň progresivních rehabilitačních plánů pro návrat pacienta do běžných denních činností, pracovního procesu a sportu. Je možné odhalit rizika vzniku úrazů, objektivně sledovat postup léčby během určitého období a kontrolu správného provádění všech doporučení, které vám dá terapeut pro domácí cvičení.

Manuální lymfodrenáž

Lymfatická drenáž podporuje vyplavování odpadních látek z lidského těla, napomáhá tedy detoxikaci organismu. Urychlení toku lymfy pomocí manuální lymfodrenáže podporuje funkci imunitního systému a pomáhá ke zlepšení metabolismu. Průchodnost lymfatického systému ovlivňuje fungování celého organismu.

Manuální lymfodrenáž je na rozdíl od klasické masáže prováděna pomocí velmi jemného tlaku na kůži – ovlivňujeme povrchový lymfatický systém.

Účinky:

 • Podpora imunitního systému
 • Detoxikace organismu
 • Zlepšení metabolismu
 • Urychlení regenerace

Indikace:

 • Otoky a edémy (otoky nohou z důvodů lymfatické nedostatečnosti, pooperační otoky)
 • Prevence vzniku křečových žil
 • Obezita, celulitida

Kontraindikace:

 • Nádorové onemocnění
 • Akutní hluboká žilní trombóza
 • Městnavé srdeční selhávání
 • Kardiologický otok
 • Akutní selhávání ledvin
 • Hnisavá rána
 • Bakteriální nebo virové onemocnění
 • 48 hodin po očkování
 • Hyperfunkce štítné žlázy
 • Vysoký krevní tlak
 • Antibiotika
 • Těhotenství (1. trimestr)

 

LymphaTouch

Kontraindikace:

 •  Nádorové onemocnění
 • Akutní hluboká žilní trombóza
 • Městnavé srdeční selhávání
 • Kardiologický otok
 • Akutní selhávání ledvin
 • Hnisavá rána
 • Bakteriální nebo virové onemocnění
 • 48 hodin po očkování
 • Hyperfunkce štítné žlázy
 • Vysoký krevní tlak
 • Antibiotika
 • Těhotenství (1. trimestr)